Jak używać gorset i sznurówkę ortopedyczną na kręgosłup ?

Stabilizacja ortotyczna odcinka piersiowo - lędźwiowo  kręgosłupa.

Mechaniczne działanie gorsetów i sznurówek , stosowanych w zaopatrzeniu piersiowo-lędźwiowego odcinka kręgosłupa , polega na ograniczeniu ruchów w stawach międzykręgowych oraz zwiększeniu ciśnienia hydropneumatycznego w jamie brzusznej .Efektem tego działania jest poprawa stabilizacji strukturalnej kręgosłupa, korzystniejsze rozłożenie osiowych sił ściskających oraz przeciwdziałanie zniekształceniom . Rodzaj i umiejscowienie zmian w kręgosłupie decydują o punktach przyłożenia sił, ich kierunku działania i wielkości , a więc o rodzaju odpowiedniej konstrukcji ortotycznej danej ortezy kręgosłupa. Pełne wykorzystanie tych sił możliwe jest pod warunkiem dokładnego dopasowania gorsetu . Nie dopasowany gorset ,sznurówka czy pas ortopedyczny nie tylko nie wywiera praktycznie żadnego działania , lecz niepotrzebnie obciążają pacjenta, stwarzając mu wiele niewygód .

Działanie gorsetu ortopedycznego.

Chcąc ograniczyć ruch kręgosłupa w celu jego stabilizacji lub korekcji , musimy tak rozłożyć naciski wywierane przez dany stabilizator kręgosłupa., aby siły skrajne działały w jak największej odległości od punktu przyłożenia siły środkowej. Żaden jednak z gorsetów Th-L-S kręgosłupa nie ma wpływu na połączenia międzykręgowe powyżej poziomu Th 6 (6 kręg piersiowy). Przy lokalizacji zmian powyżej tego poziomu uzupełniam gorset wspornikami bródkowo - potylicznymi ujmując również szyjny odcinek kręgosłupa np. gorset ortopedyczny Miami.

Celowo dobrane konstrukcje gorsetowe , ograniczające zakres ruchów kręgosłupa i wpływające na przebieg linii jego obciążenia , stosujemy głównie w stanach naruszających wydolność struktury kostnej np. zmiany nowotworowe , uszkodzenia pourazowe ,procesy demineralizacyjne . Gorset i specjalna orteza kręgosłupa stosowana jest w przebiegu przewlekłych procesów zapalnych , np. w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa - ZZSK. Tu zadaniem jej jest ograniczenie ruchów w stawach międzykręgowych a pośrednio zmniejszenie bólów oraz ograniczenie zniekształcenia w przebiegu kostnienia więzadeł .

Pasy i sznurówki lędźwiowo-krzyżowe.

Przy zmianach typu zwyrodnieniowego , bólach korzeniowych spowodowanych uciskiem , zlokalizowanych w odcinku krzyżowym  stosujemy na ogół sznurówki ortopedyczne lub gorsety lędźwiowo-krzyżowe typu Williamsa lub Hohmana współczesne wersję tych ortez posiadają wygodne zapięcia na rzepy oraz nierzadko wkładki masujące bolesną okolicę L-S. Działanie tych sznurówek polega głównie na podtrzymywaniu trzewi i zwiększaniu ciśnienia na narządy jamy brzusznej . Wpływając pośrednio na zredukowanie wielkości nacisków osiowych w okolicach dotkniętych zmianami podczas schylania się i prostowania kręgosłupa .Pasy lędźwiowo - krzyżowe obok zwiększenia nacisku na trzewia ,zmniejszają mechanicznie lordozę lędźwiowego odcinka kręgosłupa ,zwalniając ucisk korzeni w otworach międzykręgowych i odciążając napięte mięśnie grzbietu.

Rodzaje zaopatrzenia ortopedycznego kręgosłupa

Do najbardziej popularnych gorsetów ortopedycznych należą:

Gorset Javetta (czyt. Jewetta) oraz wszystkie nowoczesne gorsety Hyperwyprostne ,ograniczające ruch zginania ku przodowi oraz na boki.

Gorset szkieletowy kontrolujący ruchy w płaszczyźnie czołowej strzałkowej oraz poziomej (ruchy obrotowe)

Sznurówka gorsetowa typu Hohmana, ograniczająca ruch przeprostu oraz pochylenie na boki

Sznurówka gorsetowa typu Williamsa której dolna ruchoma bądź elastyczna część ramy pozwala na zmniejszenie lordozy lędźwiowej odcinka kręgosłupa przez dociągniecie rzepu .

Wysoka sznurówka – półsztywna z podpaszkami zabezpieczająca również odcinek piersiowy ,lędźwiowy i krzyżowy. Zobacz więcej...

Rodzaje kołnierzy ortopedycznych .

Jaka jest różnica między protezą a ortezą ?