Orteza stopy czy wkładka ortopedyczna ?

Funkcja ortezy stopy i kończyny dolnej - Poprawa statyki ciała i sprawności chodu .

Zabezpieczenie prawidłowej statyki ciała i optymalnej sprawności chodu jest celem ortotycznej kontroli kierunku i zakresu ruchów w stawach kończyn i kręgosłupa w przypadku porażeń i niedowładów mięśni .Ortezy tego typu umożliwiają przyjęcie postawy pionowej oraz poruszanie się samodzielnie lub za pomocą kul ortopedycznych.Działają amortyzująco na stawy i mięśnie całego układu ruchu , są też gwarancją prawidłowej korekty postawy ciała  . Rodzaj ortezy dobieramy i dostosowujemy do deficytu funkcjonalnego ocenianego podczas prób stania i chodzenia. W założeniach konstrukcyjnych uwzględnić powinniśmy wykorzystanie zachowanej oraz wspomaganie upośledzonej bądź brakującej czynności .

Ortezy stopy i stawu skokowego – ortotyczna stabilizacja i kontrola ruchów w stawie skokowym w przypadku porażeń i niedowładów wiotkich spełnia 3 podstawowe zadania:

  • Umożliwia prawidłowe oparcie stopy na podłożu.

  • ułatwia jej przenoszenie w fazie wykroku.

  • wpływa na stabilizację stawu kolanowego.

Wiele nieutrwalonych zniekształceń stopy ,spowodowanych osłabieniem siły mięśniowej ujawnia się przy obciążeniu stopy .Dotyczą one ustawienia stopy w płaszczyźnie czołowej lub strzałkowej.

Rodzaje wkładek do obuwia.

Szpotawemu lub koślawemu ustawieniu się stopy obciążonej możemy się przeciwstawić stosując odpowiednio do rodzaju zniekształcenia wkładkę pronującą do buta lub wkładkę supinującą. Często musimy poszerzyć równocześnie i odpowiednio - ograniczenie zewnętrzne lub przyśrodkowe czworoboku podstawy obciążonej stopy. Konieczność ta zachodzi w przypadku braku pełnej korekcji, lub też niewielkiego skurczu mięśniowego, zapoczątkowującego zmianę ustawienia stopy jeszcze przed jej obciążeniem.

Szpotawość lub koślawość stopy spowodowana zwiększeniem napięcia mięśniowego jednej z grup antagonistycznych , korygująca się biernie do pozycji pośredniej, wymaga całkowitej kontroli ruchów w płaszczyźnie czołowej . Tutaj obok wkładki korekcyjnej i odpowiedniego obuwia ortopedycznego trzeba zastosować ortezę na całą kończynę dolną ze strzemieniem łączący aparat ortopedyczny ze stopą .Ruch zgięcia podeszwowego i wyprostu stopy pozostaję wolny ,jeśli nie ma specjalnych ku temu przeciwwskazań.

Nie dające się korygować zniekształcenie stopy – w płaszczyźnie czołowej ,przekraczające 10 stopni wymaga korekcji operacyjnej.

Poczytaj również:

Dlaczego orteza to nie proteza ? Czyli słów kilka o zaopatrzeniu ortopedcznym...

Jak używać gorset i sznurówkę ortopedyczną na kręgosłup ?

Co to jest kołnierz ortopedyczny ?