Co to jest orteza na opadającą stopę ?

Orteza stopowo - goleniowa

Niedowład wiotki mięśnia trójgłowego łydki przy dobrej sile mięśni prostowników stopy wpływa niekorzystnie na stabilizację całej kończyny , nie zaburzając właściwie fazy przeniesienia kończyny podczas chodu . Przy sprawnym aparacie wyprostnym kolana wystarczającym zaopatrzeniem jest obuwie ortopedyczne z wyższą cholewką i usztywnionym językiem oraz obcasem wysuniętym ku tyłowi .Zyskujemy w ten sposób bierne ograniczenie zgięcia grzbietowego stopy oraz zwiększenie momentu siły ciężkości zginającej biernie stopę podeszwowo chwili jej zetknięcia z podłożem . Znaczne osłabienie mięśnia trójgłowego łydki przy zachowanej czynności prostowników stopy, wymaga rozbudowania konstrukcji . W tym przypadku stosujemy aparat szynowo-opaskowy obejmujący goleń , ze strzemieniem np. rozwidlonym. Staw skokowy ortezy powinien mieć zablokowany ruch zginania grzbietowego stopy , przy wolnym ruchu zgięcia podeszwowego stopy .

U osób dorosłych czasami warto rozważyć - o ile ktoś jest zwolennikiem tego typu rozwiązań -  możliwość operacyjnego zablokowania zgięcia grzbietowego stopy w stawie skokowym . Zyskujemy wtedy redukcję niezbędnego skomplikowania budowy ortezy.

Pamiętać należy, że zarówno blokada mechaniczna , jak i anatomiczna zgięcia grzbietowego stopy prowadzić może stopniowo do kompensacyjnego rozluźnienia połączeń w stawach stępu oraz rozciągania zginaczy stawu kolanowego. Co w konsekwencji prowadzi do przeprostu kolana. Dlatego należy kontrolować pacjenta na każdym etapie rehabilitacji i w porę zapobiegać nieprawidłowym wzorcom ruchowym.

Orteza na opadającą stopę

Opadająca stopa czyli niedowład wiotki mięśni prostowników stopy.

Porażenie wiotkie mięśni prostujących stopę ,przy dobrej sile mięśni zginaczy , nie zaburza stabilizacji kończyny . Utrudnia jedynie chód , powodując opadanie stopy i powłóczenie nią. Stosujemy tu różnego rodzaju podciągi , taśmy elastyczne, dynamiczne łuski węglowe oraz aparaty i ortezy wspomagające osłabione prostowniki i pozwalające na wykorzystanie zachowanych zginaczy stopy.

W zaburzeniach koordynacji ruchowej z powodu napięcia spastycznego zginaczy podeszwowych stopy musimy wyłączyć niekorzystne dla czynności chodu działania tych mięśni drogą mechanicznego zablokowania zgięcia podeszwowego ,stosuję się pobudzanie mięśni prostowników za pomocą elektrostymulatora nerwowo-mięśniowego.

Pobudzenie nerwu strzałkowego następuję w momencie uniesienia pięty od podłoża . Zgięcie grzbietowe stopy wywołane bodźcem elektrycznym pozwala na swobodniejsze przeniesienie kończyny z pozycji zakrocznej w wykroczną . Wskazania do stosowania elektrostymulacji muszą być ustalone indywidualnie.

Przy silnym skurczu gdy korekcja bierna stopy jest niemożliwa , pozostaję do wyboru rozwiązanie alternatywne np.:

  • Funkcjonalne wyrównanie końsko-szpotawego ustawienia stopy w obuwiu ortopedycznym dostosowanym do zniekształcenia .

  • Operacyjne zniesienie przeszkody korekcyjnej i zabezpieczenie uzyskanego wyniku za pomocą aparatu ortotycznego kontrolującego zgięcie stawu kolanowego oraz zgięcie podeszwowe stopy.

Ortezy neurologiczne kończyny dolnej

Zastosowanie ortezy w przypadku całkowitej utraty czynnej kontroli ruchowej stawów skokowych oraz zburzeń czucia w obwodowym odcinku kończyny zawierać powinno następujące elementy:

  1. Stworzenie biernej kontroli zginania grzbietowego stopy w stawie skokowym w celu zapobiegania zaburzeniom statyki kończyny w fazie podparcia ( zablokowanie zgięcia grzbietowego stopy).

  2. Funkcjonalne wspomaganie pełnego ruchu prostowników stopy ( podciąg dynamiczny na opadającą stopę),przeciwdziałający jej opadaniu w fazie wykroku i stwarzającej możliwość oporowanego ruchu zginania podeszwowego na początku fazy podparcia (od zetknięcia pięty z podłożem do oparcia stopy na całej powierzchni podeszwowej).

  3. Feedback – informacja zwrotna o położeniu stopy względem goleni przez przenoszenie bodźców czuciowych na powierzchnię skóry w bliższym odcinku podudzia (opaski i szyny na aparacie ortopedycznym ).