Jak wybrać odpowiednią ortezę kończyny górnej ?

Ortezy kończyny górnej.

Każda konstrukcja ortotyczna w obrębie kończyny górnej ,niezależnie od spełnianych funkcji i zadań , stanowi dodatkowe obciążenie . Dlatego też o praktycznej przydatności stosowanej ortezy decyduję nie tylko wyraźna przewaga uzyskanych korzyści funkcjonalnych, ale również materiał i jakość wykonania . Dzisiejsza orteza ramienia musi stanowić element garderoby ,który oddycha całą swoją powierzchnią jak druga skóra.

Ortezy barku.

Duże aparaty ortopedyczne ( ortezy pooperacyjne /pourazowe ) stabilizujące lub przeciwdziałające utrwaleniu przykurczu w stawie ramiennym oraz odciążające mięśnie barku mają na ogół charakter przejściowy. Stosowanie ich ograniczamy zazwyczaj do okresu leczenia i rehabilitacji pacjentów po porodowym i urazowym uszkodzeniu splotu ramiennego , złamaniach w obrębie bliższej nasady kości ramiennej , uszkodzenia stożka rotatorów itp. Są to różnego rodzaju szyny odwodzące i poduszki rotujące , których zadaniem jest zabezpieczenie optymalnego dla funkcjonalności - zakresu ruchu w stawie ramiennym . W przypadku urazów sportowych lub profilaktyce kontuzji barku, stosujemy dziś aktywne ortezy barku skonstruowane ze specjalnej dzianiny kompresyjnej działającej synergistycznie wraz z aparatem mięśniowym obręczy barkowej podczas każdego ruchu .A przy nagłych urazach kończyny górnej - jako pierwszą pomoc stosujemy temblaki i kamizeliki ortopedyczne typu Desault.

Ortezy łokcia.

Z biernej lub czynnej kontroli ruchów w stawie łokciowym korzystamy głównie w przypadku porażeń i niedowładów wiotkich mięśnia dwugłowego ramienia. Kontrolę czynną ruchów sprawować można analogicznie do sterowania ruchami stawu łokciowego protezy. Ze względu na duży moment siły ciężkości przedramienia brak jest aktualnie możliwości efektywnego zastosowania pozaustrojowych źródeł energii. W ostatnich latach popularną grupę ortez stawu łokciowego stanowią aktywne stabilizatory łokcia stosowane w przypadku zespołów przeciążeniowych typu  łokieć tenisisty i golfisty .

Ortezy dłoni i nadgarstka.

Znakomita większość zastosowań zaopatrzenia ortotycznego w obrębie kończyny górnej dotyczy ręki i jej ruchów .

Ortezy te:

1 Stanowią jeden z elementów wczesnego usprawniania ręki po urazach , zabiegach operacyjnych , w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów czy zespołu cieśni nadgarstka.

2 Poprawiają upośledzoną czynność dłoni , wspomagając zachowane elementy dysponujące ruchem czynnym.

3 Umożliwiają wykorzystanie ręki porażonej pod warunkiem zachowania biernej opozycji i odwiedzenia kciuka oraz biernego ruchu w stawach śródręczno-paliczkowych .

4 Zapewniają profilaktykę przeciwbólową stawu nadgarstkowego jak również zabezpieczają rękę przed kontuzjami sportowymi .