Jakie stosować ortezy ręki na początku rehabilitacji ?

Jakie stosować ortezy ręki na początku rehabilitacji ?

                                                                                                                   

Zniekształcenia w obrębie ręki powstają stosunkowo szybko i niepostrzeżenie (przykurcz ,dystrofia) .dlatego też pamiętać musimy o wczesnym rozpoczęciu kroków zapobiegawczych . Istotne znaczenie mają tutaj różnego rodzaju ortezy , szyny i aparaty ortopedyczne odpowiednio dobrane do typu i lokalizacji zmian .

Zadania ortezy ręki w rehabilitacji.

Gdy powstanie zniekształcenie uwarunkowane jest zmianami bliznowatymi w obrębie tkanek okołostawowych tkanki skórnej lub mięśniowej , zadaniem konstrukcji ortotycznych czyli ortez jest stworzenie sił rozciągających przykurczone tkanki . Wielkość jednak stosowanych sił jest tu uwarunkowana progiem tolerancji tkankowej . Zbyt duża siła korekcyjna powoduje mikrourazy , prowadząc w konsekwencji do bliznowacenia i zwiększenia sztywności stawu .                                                                            

Korekcja zawierać może przewagę elementów statycznych lub dynamicznych . Przykładem pierwszego typu działania jest stopniowa korekcja promieniowego odchylenia ręki za pomocą łuski na dłoń i przedramię i możliwości termoplastycznej regulacji ustawienia dłoni. Jest to zniekształcenie uwarunkowane zmianami anatomicznymi. Celem stosowania takiego aparatu ortopedycznego jest przygotowanie do korekcji operacyjnej .

Orteza palca a korekcja dynamiczna

Korekcja dynamiczna polega na wykorzystaniu zachowanych sił mięśniowych oraz dodatkowej .siły zewnętrznej , przeciwdziałającej zniekształceniu . Reprezentantem tej grupy jest sprężynowy aparat Capenera (dynamiczna orteza na palec) wspomagający siłę wyprostną stawu międzypaliczkowego , lecz nie ograniczający czynnego zginania w tym stawie . Korekcję ustawienia paliczków w stawach śródręczno-paliczkowych uzyskać możemy za pomocą aparatu płytkowo - dźwigniowego Bunnela . Tu siłą korekcyjną jest taśma elastyczna , napinana za pomocą siły mięśniowej

Ortezy neurologiczne i łuski na dłoń i przedramię.

W razie utraty siły mięśniowej, np. po uszkodzeniu rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym , uszkodzeniu splotu ramiennego , zasadniczym celem wczesnego zaopatrzenia ortopedycznego jest ochrona elementów użytecznych przed deformacją , mogącą w przyszłości upośledzić czynności chwytne ręki lub uniemożliwić jej substytucję . W perspektywie substytucji funkcjonalnej ręki istotne znaczenie ma zachowanie biernego odwiedzenia i opozycji kciuka oraz biernego ruchu w stawach międzypaliczkowych.

Przy centralnych (OUN) zaburzeniach kontroli ruchowej (porażenie połowicze) na skutek wzmożonego napięcia mięśni zginaczy szybko dochodzi do przykurczu nadgarstka i palców . Tu zaopatrzenie ortotyczne - ortezy neurologiczne typu łuska na dłoń i przedramię stanowi cenne uzupełnienie ćwiczeń biernych , łagodnie rozciągających napięte mięśnie . Zadaniem jego jest bierne utrzymanie pozycji pośredniej ustawienia ręki w stawie nadgarstkowym oraz opozycji i odwiedzenia kciuka . Przy dużym oporze zginaczy palców pozostawiamy lekkie zgięcie dłoniowe ręki w stawie nadgarstkowym , umożliwiając bierną korekcję palców.

Zapoznaj się z pełną ofertą ortez ręki tutaj >>>