Ortezy łokcia

Zaopatrzenie ortopedyczne stawu łokciowego

Staw łokciowy-łokieć (łac articulatio cubiti, pot. łokieć) jest stawem łączącym ramię z przedramieniem.Można go zakwalifikować do typu stawu zawiasowo-obrotowego, dwuosiowy. Jest stawem złożonym z trzech połączeń objętych wspólną torebką stawową. Część ramienno-łokciowa (staw zawiasowy) i ramienno-promieniowa (staw kulisty) stawu łokciowego stanowi funkcjonalnie jedną część, odbywa się tu zginanie i prostowanie. Połączenie promieniowo-łokciowe, zwane stawem promieniowo-łokciowym bliższym, należy do stawów typu obrotowego i jest czynnościowo niezależne od poprzednich. Mogą się tu odbywać ruchy nawracania i odwracania przedramienia z ręką przy udziale stawu promieniowo-łokciowego dalszego.

Sortuj według:
Wyświetl po produktów