Model:
Realizacja zamówienia: Wymagana jest przedpłata. 3 - 10 dni sprowadzenie godzin
Koszt wysyłki: Wysyłka gratis!
Producent: S.L.P.

SleepStrip jest nowym, tanim aparatem, które w prosty i rzetelny sposób, umożliwia lekarzowi wstępne rozpoznanie bezdechu sennego. Dla lepszego poznania zalet tej innowacyjnej metody diagnostycznej, pomocne będzie poznanie zastosowanych w urządzeniu technologii.

SleepStrip jest "jednokanałowym laboratorium snu", wykrywającym sygnał, zapisującym dane oraz wyświetlającym wynik badania. Wszystko to w jednym, prostym w użyciu, jednorazowym aparacie. Sygnał przepływu powietrza monitorowany jest trzema czujnikami termistorowymi (temperaturowe czujniki przepływu powietrza) podobnie podczas standardowego badania snu. Czujniki umieszczone są w miejscach oznaczonych niebieskimi kropkami zgodnie z rozstawem otworów nosa oraz ust. Bezdech identyfikowany jest w momencie, kiedy amplituda spadnie poniżej 12% wartości średniej przez czas dłuższy niż 10 sekund. Spłycenie identyfikowane jest, jeżeli amplituda oddechu przez czas dłuższy niż 10 sekund spadnie poniżej 50% amplitudy wyjściowej, ale jest nadal wyższa niż 12% amplitudy wyjściowej. Zdarzenia te liczone są w czasie całego badania. Te wartości graniczne zostały wybrane, ponieważ najlepiej korelują one z wynikami badania polisomnograficznego.


Po zakończeniu badania, obliczone wartości bezdechów i spłyceń, są podstawą do obliczenia końcowego wyniku badania. Wynik ten uwidoczniony jest na wyświetlaczu SleepStrip przez pół godziny od momentu zakończenia badania. Aparat SleepStrip przeznaczony jest tylko do wykonywania badań wstępnych. Zalecany jest dla pacjentów, którzy są w grupach wysokiego ryzyka wystąpienia bezdechu sennego, a postawienie ostatecznej diagnozy wymaga dalszych badań. Jeżeli rozpoznanie z użyciem SleepStrip jest pozytywne oraz towarzyszą mu dodatkowe objawy i/lub czynniki ryzyka, takie jak: otyłość, nadciśnienie, chrapanie i/lub występowanie bezdechu sennego wśród członków najbliższej rodziny, pacjent powinien zostać skierowany na dalszą diagnostykę.

SleepStrip

SleepStrip powinien być zastosowany w czasie snu. Aktywacja urządzenia następuje po pierwszym przetarciu wyświetlacza gazikiem nasączonym alkoholem. Następnie należy dokładnie nałożyć zieloną naklejkę na powierzchnię wyświetlacza, zgodnie z opisem w instrukcji.

Włączy się czerwona kontrolka (u dołu, po lewej stronie białej, owalnej przykrywki). Świecenie jej, informuje o prawidłowym umieszczeniu naklejki. Następnie należy przykleić SleepStrip na twarzy pod nosem. W ciągu następnych kilku sekund, czerwona kontrolka zgaśnie, a następnie będzie pulsowała w rytm wydechu pacjenta. W tym czasie SleepStrip zapamiętuje normalny rytm oddechowy, zakładając że pacjent jest nadal w stanie czuwania.

Prosimy poinformować pacjenta, że SleepSrip należy założyć na twarz niezwłocznie po aktywacji aparatu.

Około 20 minut po aktywacji aparatu, czerwona kontrolka przestaje pulsować i urządzenie przechodzi do trybu pomiarowego, rozpoczyna się zliczanie zdarzeń oddechowych. Opóźnienie daje pacjentowi czas, aby zasnąć zanim rozpocznie się właściwe badanie.

Rano, po około trzech minutach od wybudzenia się pacjenta i zdjęciaSleepStrip z twarzy lub automatycznie po 8,5 godzinach od aktywacji aparatu(jeżeli SleepStrip jest nadal na twarzy), czerwona kontrolka ponownie zacznie się świecić, informując o zakończeniubadania. Wynik na wyświetlaczu będzie możliwy do odczytania dopiero pół godziny później. Nie wolno przez ten czas usuwać zielonej nalepki z wyświetlacza.

Proszę usunąć zieloną nalepkę ze SleepStrip w celu odczytania wyniku tak szybko jak jest to możliwe, ale nie wcześniej niż pół godziny od zakończenia badania. Kiedy zielona naklejka zostanie usunięta, na wyświetlaczu cały czas będzie widoczny wynik badania.

Odczytać (0, 1, 2 lub 3) dla określenia końcowego wyniku (patrz poniżej).
Wyświetlenie E oznacza, że SleepStrip został zdjęty wcześniej niż przed upływem 4 godzin od rozpoczęciabadania (nie zawiera 20 minut okresu przygotowawczego) i czas badania nie jest wystarczający do określenia poprawnego wyniku badania. W takim przypadku badanie musi zostać powtórzone.
Bezdech senny, to poważne zaburzenie zdrowia, dotykające 4% mężczyzn i 2% kobiet. Polega na powtarzającym się ograniczeniu przepływu powietrza podczas snu, wskutek opadania zwiotczałej tkanki odcinka dróg oddechowych w gardle, co z kolei powoduje głośne chrapanie, chwilowe wybudzenia, niedotlenienie i podwyższone ciśnienie krwi. Tysiące pacjentów z zespołem bezdechu sennego cierpi na wzmożoną senność w ciągu dnia, bóle głowy i nadciśnienie. Jest coraz więcej dowodów na to, że chroniczny bezdech senny występuje rodzinnie i związany jest ze zwiększoną podatnością na choroby i śmiertelnością.

Odczytywanie wyników:


Na wyświetlaczu ukazuje się jedna cyfra w kolorze czarnym na jasno srebrnym tle.

Końcowy wynik badania można interpretować w zależności od ilości bezdechów:

 

Mniej niż 15 zatrzymań lub spłyceń oddechu w ciągu godziny - nie ma bezdechu sennego

15 do 24 zatrzymań lub spłyceń oddechu w ciągu godziny - łagodny bezdech senny

25 do 39 zatrzymań lub spłyceń oddechu w ciągu godziny - umiarkowany bezdech senny

40 lub więcej zatrzymań lub spłyceń oddechu w ciągu godziny - nasilony bezdech senny

             Błąd - zbyt krótki czas badania lub inne problemy

 

Dla lepszego odczytu wyniku z wyświetlacza, można posłużyć się pomarańczową kartą Strip, poprzez jej umieszczenie na wyświetlaczu. Wyświetlony wynik pozostaje na stałe na SleepStrip, dlatego urządzenie można zachować jako dokumentację wykonania badania. Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawiła się żadna cyfra ani litera, oznacza to niesprawność urządzenia. W takim przypadku, należy powtórzyć badanie. SleepStrip zostanie wymieniony na zasadach gwarancji.

Bezdech senny jest stosunkowo mało znany, jak dotąd w Polsce prawidłowo zdiagnozowany tylko w około 10 % u mężczyzn i poniżej 1% u kobiet (!). Zespół bezdechu sennego stuprocentowo rozpoznany może być poprzez laboratoryjne badanie snu, kosztujące od 500 do 1500 zł. Badania ambulatoryjne prowadzone bez dokładnej obserwacji, choć uważane za mniej kosztowne, są często niepewne. W związku z tym rodzi się potrzeba użycia taniego i miarodajnego urządzenia do przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań przesiewowych, pozwalających wyszukać potencjalnych pacjentów, a jednocześnie zminimalizować koszty zbędnych i drogich analiz.

SleepStrip® jest jednorazowym urządzeniem umożliwiającym przeprowadzenie badań screeningowych w warunkach domowych.

Aparat jest dopuszczony do użytku przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) oraz certyfikowany europejskim oznaczeniem zgodności CE, jako spełniający wymogi odpowiednich dyrektyw UE.

Prace badawcze przeprowadzone w kilku różnych ośrodkach wykazały, że uzyskane dzięki niemu wyniki są zbliżone do wyników otrzymywanych podczas badań snu w warunkach laboratoryjnych. Jego dokładność i skuteczność potwierdzają zgłoszone i uzyskane patenty oraz badania kliniczne, wykonane w renomowanych laboratoriach snu.

SleepStrip® został wyróżniony prestiżową nagrodą Medical Design Excellence Awards 2002.