Sprzęt ortopedyczny

Zwrot produktu – gwarantowane 14 dni na zwrot

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, mają Państwo (konsumenci fizyczni) prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

By skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną). Nasz adres e-mail:info@medicalbroker.pl

W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo adres magazynu na jaki należy odesłać dany produkt.

 WAŻNE: Produkty medyczne przyjmowane są do zwrotu tylko i wyłącznie  w stanie nienaruszonym  i to dotyczy również opakowania. 


UWAGA:
Adres rejestracji firmy nie jest adresem magazynu.


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:

  • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Polecamy skorzystanie z modułu Zwroty towarów dostępnego po zalogowaniu się na swoje konto klienta.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


(formularz ten należy wypełnić i przesłać na e-mail tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sprzedawca:  Infinity Monika Mayer, ul.Białogardzka 4/26,85-808 Bydgoszcz, NIP:953-245-92-29

Nabywca: Imię Nazwisko, Dane adresowe.

Oświadczam, iż odstępuje w całości/ w części od umowy sprzedaży następującej/następujących rzeczy:
(podać nazwę produktu) na łączną kwotę (podać kwotę) brutto.

Towar doręczono dnia (podać datę).

Proszę o zwrot środków pieniężnych na poniższy numer rachunku bankowego: (podać 26-cyfrowy numer konta bankowego).

Z poważaniem

 Podpis Nabywcy

Kategorie

Promocje