Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Odstąpienie od umowy

Zwrot produktu – gwarantowane 14 dni na zwrot

Masz prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, bez podawania przyczyny zwrotu jeśli zakupu dokonywałeś jako konsument/ osoba fizyczna.

 

Pamiętaj:

  • Jeśli chcesz zwrócić towar, powinieneś w terminie 14 dni od jego otrzymania, złożyć najlepiej na piśmie ( na e-mail: info@e-medicalbroker.com) chęć rezygnacji z zakupu towaru (odstąpienie od umowy sprzedaży) z podaniem nr konta bankowego do zwrotu a następnie odesłać towar  na wskazany przez nas adres magazynu. Adres Magazynu otrzymasz w odpowiedzi zwrotnej na e-mail z Oświadczeniem o Odstąpieniu.
  • Produkt, w miarę możliwości powinien  być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta powstała na skutek sprawdzenia jakości, kompletności i funkcjonowania towaru. 
  • W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru wraz z kosztami przesyłki.

 

Pokrywasz koszt odesłania towaru.

 

Zwrot pełnej kwoty zakupu zwracanego produktu ( z kosztami wysyłki  - jeśli takowe były) zostaje dokonany na wskazane przez Ciebie  konto w ciągu 14 dni roboczych.

 

Adres na który należy dokonać zwrot towaru: Zostanie on podany w odpowiedzi zwrotnej na e-maila, w  którym prześlą Państwo "Odstąpienie od umowy".

 

UWAGA: Siedziba firmy nie jest adresem do zwrotu produktów i nie są przyjmowane pod nim żadne przesyłki.

 

Polecamy skorzystanie z modułu Zwroty towarów dostępnego po zalogowaniu się na swoje konto klienta.


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, iż odstępuje w całości/ w części* od umowy sprzedaży następującej/następujących* rzeczy:
1............................................................... (Nazwa wyrobu,producent,model,rozmiar)
2................................................................
3................................................................
na łączną kwotę ......... brutto ( dowód sprzedaży nr........... wystawiony w dniu........). Towar doręczono dnia...............
Proszę o zwrot środków pieniężnych na poniższy numer rachunku bankowego:
...........................................................................................................................

Z poważaniem
.....................................
podpis Nabywcy


Wszystkie towary zakupione w e-medicalbroker.com są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta. Każdy produkt zakupiony w naszym sklepie internetowym jest oryginalny i nieużywany oraz objęty fabryczną gwarancją producenta w Polsce i UE. Okres gwarancji podany jest w opisie produktu, na stronach sklepu internetowego e-medicalbroker.com.

Jeżeli znalazłeś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak w realizacji zamówienia i nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu.

Nie ma jednak powodów do zdenerwowania! Nasza firma szanuje Twoje prawa. Poniżej zamieściliśmy informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

1) INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Infinity Monika Mayer, ul.Białogardzka 4/26, 85-808 Bydgoszcz , e-mail: info@e-medicalbroker.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2) INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;

c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądać usunięcia wady.

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.

Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres (Infinity Monika Mayer ul.BIałogardzka 4/26, 85-808 Bydgoszcz) a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwo byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi my, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Wam rzeczy. 

Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.


 

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Pełne dane teleadresowe Nabywcy                                                                                           Miejscowość, data.....................................

Infinity Monika Mayer
ul.Białogardzka 4/26,
85-808 Bydgoszcz
NIP:953-245-92-29

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, iż odstępuje w całości/ w części* od umowy sprzedaży następującej/następujących* rzeczy:
............................................................... (Nazwa wyrobu,producent,model,rozmiar)
................................................................
................................................................
na łączną kwotę ......... brutto ( dowód sprzedaży nr........... wystawiony w dniu........). Towar doręczono dnia...............
Proszę o zwrot środków pieniężnych na poniższy numer rachunku bankowego:
...........................................................................................................................

Z poważaniem
.....................................
podpis Nabywcy

pixel