Sprzęt ortopedyczny

Pasy przepuklinowePokazuje 1 - 23 z 23 elementów
Pokazuje 1 - 23 z 23 elementów

Co daje pas przepuklinowy?

 

Pas przepuklinowy to zabezpieczenie przepukliny przed uwięźnięciem w powłokach brzusznych. Ze względu na miejsce uwypuklenia przepukliny rozróżniamy pasy przepuklinowe pachwinowe, pas pępkowy oraz przepuklinowy pas brzuszny pooperacyjny, który zapobiega wystąpieniu przepukliny w bliźnie pooperacyjnej.

Co to jest przepuklina brzuszna?

 

Przepuklina brzuszna to nieprawidłowe przemieszczenie się zawartości jamy brzusznej poza jej anatomiczne ograniczenia przez nabyte lub naturalne otwory w powłokach. Zawartość jamy brzusznej jest utrzymywana przez powłoki brzuszne, w których mocną warstwę stanowią mięśnie i ich rozcięgna.

 

Jak wygląda przepuklina brzuszna?

 

W każdej przepuklinie brzusznej wyróżnia się:

1.Wrota przepukliny - jest to pierścień w powłokach, przez który przepuklina przechodzi przez warstwę mięśniowo-rozcięgnową.

2.Kanał przepukliny – jest to kanał, przez który uchyłek otrzewnej toruje sobie drogę między tkankami; kończy się rozszerzeniem w wiotkiej tkance podskórnej.

3.Worek przepukliny – jest to otrzewna, często zgrubiała pod wpływem bodźców mechanicznych. W worku przepuklinowym wyróżniamy: szyję, trzon i dno.

4.Zawartość przepukliny – większość małych przepuklin jest pusta tzn. występuje samo uwypuklenie otrzewnej; w dużych przepuklinach zawartością są narządy jamy brzusznej takie jak sieć większa (najczęściej), jelito cienkie, grube, pęcherz moczowy.

 

Podział i rodzaje przepuklin

 

1. Pod względem etiopatogenezy

Przepukliny wrodzone - charakteryzują się występowaniem w miejscach, gdzie istnieją naturalne otwory w ścianie jamy brzusznej, np: przepuklina pępkowa, przepuklina pachwinowa skośna.

Przepukliny nabyte, np: przepuklina pachwinowa prosta, przepuklina udowa.

Przepukliny pourazowe – powstają w wyniku mechanicznego uszkodzenia ściany jamy brzusznej w wyniku urazu.

 

2. Pod względem lokalizacji

Przepukliny zewnętrzne - są to przepukliny uwypuklające się poza granice jamy brzusznej, np: przepuklina pachwinowa, udowa, pępkowa i okołopępkowa, kresy białej, w bliźnie po laparotomii, Spiegla, okołostomijna, lędźwiowa (Petit i Grynfelta), kulszowa, zasłonowa.

 

Przepukliny wewnętrzne - to przepukliny kierujące się do innych jam ciała lub zachyłków, a nie wychodzące na zewnątrz powłok ciała (przepukliny rozworu przełykowego, wrodzone przepukliny przepony (przymostkowa – Morgagniego przepuklina tylno-boczna - Bochdaleka), przepukliny okołokątnicze, przepukliny zachyłka okołodwunastniczego, przepuklina torby sieciowej, zachyłka międzyesowatego)

 

3. Pod względem komplikacji

Przepukliny odprowadzalne – których zawartość można swobodnie odprowadzić do jamy brzusznej.

Przepuklina nieodprowadzalna – jest rodzajem przepukliny, której zawartości nie da się odprowadzić do jamy brzusznej w wyniku np. zwężenia szyi worka, zrostów ze ścianą worka przepuklinowego

Przepuklina uwięźnięta – zbyt wąskie wrota zaburzają pasaż jelitowy prowadząc do rozwoju niedrożności (jeśli zawartość stanowi jelito), lecz nie ma zaburzeń ukrwienia.

Przepuklina zadzierzgnięta – nieodprowadzalna przepuklina z zaburzeniami ukrwienia zawartości przepukliny spowodowanymi zaciskaniem się pierścienia wokół worka. Prowadzi do rozwoju stanu zapalnego i martwicy.

 

Specjalne rodzaje przepuklin

 

Przepuklina ześlizgowa – jest to rzadka postać przepukliny, występuje gdy wypuklająca się przez wrota otrzewna pociąga za sobą leżące zewnątrzotrzewnowo ruchome narządy np. pęcherz moczowy lub niektóre odcinki jelita grubego (zwykle esica lub poprzecznica).

Przepuklina Richtera - typ przepuklin uwięźniętych, w których zakleszczeniu we wrotach przepukliny ulega tylko część ściany jelita. Uwięźnięcie typu Richtera zdarza się najczęściej w małych przepuklinach udowych.

Przepuklina Littrego to przepuklina, której zawartość stanowi uchyłek Meckela.

Przepuklina Amyanda - przepuklina pachwinowa, zawierająca w swoim worku wyrostek robaczkowy.

 

Gdzie kupić pas przepuklinowy?

 

Pasy przepuklinowe dostępne w ofercie sklepu medycznego medicalbroker.pl, służą nie tylko - klasycznie jako pas brzuszny po zabiegach operacyjnych, zabezpieczający powłoki brzuszne, blizny pooperacyjne i tułów, po operacjach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej czy klatki piersiowej. Pasy przepuklinowe są przede wszystkim wyrobami medycznymi ukierunkowanymi na leczenie oraz profilaktykę, odprowadzalnych przepuklin brzusznych, pępkowych, pachwinowych i udowych. Dlatego w naszym sklepie internetowym znajdą Państwo m.in. klasyczny pooperacyjny pas brzuszny, jak również pas przepuklinowy pachwinowy, pas na przepuklinę pępkową, oraz antyprzepuklinowe pasy stomijne.

Serdecznie zapraszamy do satysfakcjonujących zakupów - Zaufaj Ekspertom!

Kategorie

Promocje